Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1035 - Psicologia dels Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 31
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.

E07 - Coneixement i comprensió dels distints mètodes d’avaluació, diagnòstic i tractament psicològic en diferents àmbits aplicats de la Psicologia.

E10 - Elaboració d’informes psicològics en distints àmbits d’actuació.

G15 - Lideratge

G03 – Capacitat de treball en equip

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de treballar en equip en la selecció de personal i en la gestió dels recursos humans tenint en compte les diferències individuals.

Detectar problemes laborals associats a la personalitat i les diferències individuals.

Conèixer i aplicar les tècniques d’avaluació psicològica en la selecció de personal.

Conèixer els diferents processos, estratègies i tècniques de gestió i desenvolupament dels recursos humans en les organitzacions.

Aplicar les diferents estratègies i mètodes d’intervenció a partir de l’elaboració d’un pla d’intervenció.