Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1010 - Història de la Psicologia (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

I. Situació de la psicologia en el marc de la ciència

Tema 1

La psicologia com a ciència

Introducció. Concepción de la psicologia com a ciència. Concepción de la història de la ciència. Enfocament personalista vs enfocament naturalista. Altres aproximacions: bibliomètrica i paradigmàtica. Concepte i objecte d'història de la psicologia. Sentit i utilitat de la història de la ciència.

II. Aportacions i limitacions dels moviments i escoles rellevants per a la psicologia actual des d'una perspectiva històrica

Tema 2

El plantejament psicològic en el segle XIX. Les arrels físiques de la psicologia contemporània. La creació de la psicofísica i la tradició fisiològica

El positivisme de Comte. L'associacionisme psicològic: David Hartley, Thomas Brown. James Mill, J. S. Mill, Antecedents de la psicofísica. Antecedents fisiològics. L'avanç de la fisiologia sensorial: Johannes Müller i H. Helmholtz. La psicofísica: Weber i Fechner. El sentit de la psicofísica.

Tema 3

La idea d'evolució en psicologia i la psicologia de les diferències humanes

Els antecedents de l'evolucionisme psicològic. La teoria de l'herència de les característiques adquirides de Lamarck. La teoria de l'evolució de Darwin. La psicologia d'H. Spencer. Les aportacions psicològiques de F. Galton. La psicologia experimental de Binet.

Tema 4

La constitució de la psicologia com a tradició disciplinar a Alemanya

El començament "formal" de la psicologia científica: W. Wundt. Característiques de la psicologia wundtiana. El desenvolupament de la psicologia experimental alemanya. Els estudis sobre la memòria d'H. Ebbinghaus i G. I. Müller. L'estudi experimental dels processos de pensament: O. Külpe i l'Escola de Würzburg.

Tema 5

Funcionalisme vs estructuralisme

L'inici del funcionalisme en als EUA i la institucionalització de la psicologia. W. James: el gran precursor. Característiques generals de les orientacions funcionals. Altres pioners: Ladd i Hall. La mesura de les diferències individuals: J. Mckeen Cattell. L'estructuralisme d'E. B. Titchener. La psicologia dinàmica de R. S. Woodworth.

Tema 6

La psicologia reflexològica

Introducció. L'inici de l'objetivismo (Sechenov). L'orientació reflexológica russa. La psicologia objectiva de Bechterev. L'obra d'I. P. Pavlov. El model del condicionament clàssic i la difusió. Altres plantejaments afins.

Tema 7

La fundació de la psicoanàlisi

L'obra del Sigmund Freud. Evolució del seu pensament. El mètode terapèutic psicoanalític. Els fenòmens psíquics. La difusió del psicoanàlisi. Crítiques al psicoanàlisi. La psicologia analítica de C. G. Jung. La psicologia individual d'A. Adler.

Tema 8

La psicologia de la Gestalt

Antecedents. L'assortiment de la psicologia de la Gestalt. Teoria i mètode de la psicologia de la Gestalt. Principals aportacions de les seues lideres: M. Wertheimer, K. Koffka i W. Köhler. La psicologia de K. Lewin. La tradició lewiniana.

Tema 9

La psicologia objectiva: La formulació del conductisme watsonià

Antecedents del conductisme. El conexionisme d'E. L.Thorndike. La formulació conductista de J. B. Watson. La posició teòrica de Watson. Implicacions del conductisme. La psicologia hòrmica de W. McDougall.

Tema 10

El neoconductisme mediacional i radical i l'orientació conductista americana

Característiques generals del moviment i antecedents. L'operacionalisme psicològic. La crisi del conductisme. El conductisme propositiu de Tolman. El sistema formalitzat de C. L. Hull. Els estudis de Lashley. L'associacionisme de Guthrie. La psicologia de Skinner i la projecció posterior. La remodelació del sistema d'Hull: K. Spence. La teoria de l'aprenentatge social: J. Dollard i N. E. Miller.

Tema 11

Grans tendències de la psicologia contemporània

Grans tendències de la psicologia actual. Piaget i la seua influència. La psicologia soviètica. La neuropsicologia. La psicologia humanista. L' autorealització de Maslow. La psicologia espanyola. Primers desenvolupaments i consolidació de la psicologia cognitiva. Aparició del connexionisme.

III. Àmbits i contextos d'aplicació de la psicologia amb els compromisos ètics i metodològics

Tema 12

Àmbits d'aplicació de la psicologia, principis ètics i metodològics

Principals àmbits i aplicacions de la psicologia contemporània. Psicologia i professió en l'Espanya contemporània. Principis i conceptes bàsics de l'ètica i la deontologia del psicòleg en la investigació psicològica i en la psicologia professional. Tècniques de documentació i investigació per a conèixer la història de la psicologia.