Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1012 - Educació per a la Diversitat (Educació)

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB04 - Tractar les dificultats detectades en l’aprenentatge

FB05 - Conèixer les propostes actuals d’ensenyament-aprenentatge basades en el desenvolupament de competències

FB06 - Conèixer programes i elaborar materials per a la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb dificultats d’aprenentatge, diferents capacitats i/o distints ritmes d’aprenentatge

FB12 - Abordar i resoldre problemes de disciplina

FB15 - Saber abordar i resoldre situacions escolars de tipus divers en contextos multiculturals.

FB23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació, familiar i escolar

FBUJI01 - Donar solucions educatives als situacions escolars de multiculturalitat que eviten la discriminació personal i faciliten la inclusió social

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge