Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1008 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB02 - Conèixer les característiques d’aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials

FB20 - Adquirir habilitats socials i tècniques de comunicació en contextos culturalment diversos

FBUJI05 - Aplicar tècniques bàsiques de mediació intercultural en contextos socioeducatius

FBUJI09 - Diferenciar sistemes de parentiu, processos de socialització i tècniques d’inclusió social en el context escolar

FBUJI10 - Gestionar recursos culturals en l’aula en l’àmbit de l’educació cooperativa

FBUJI11 - Saber aplicar models educatius d’atenció a la diversitat cultural

FBUJI12 - Saber executar projectes d’inclusió de famílies culturalment diverses en els processos educatius

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge