Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1007 - Teoria de l'Educació (Educació)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB06 - Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l’esforç individual.

FB13 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l’educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible

FB19 - Comprendre que la dinàmica diària en educació infantil és canviant en funció de cada estudiant, grup i situació i saber ser flexible en l’exercici de la funció docent.

FB20 - Valorar la importància de l’estabilitat i la regularitat en l’entorn escolar, els horaris i els estats d’ànim del professorat com a factors que contribueixen al progrés harmònic i integral dels estudiants.

FB21 - Saber treballar en equip amb altres professionals de dins i fora del centre en l’atenció a cada estudiant, així com en la planificació de les seqüències d’aprenentatge i en l’organització de les situacions de treball en l’aula i en l’espai de joc, identificant les peculiaritats del període 0-3 i del període 3-6.

FB29 - Valorar la importància del treball en equip

FB30 - Participar en l’elaboració i seguiment de projectes educatius d’educació infantil en el marc de projectes de centre i en col·laboració amb el territori i amb altres professionals i agents socials.

FB32 - Valorar la relació personal amb cada estudiant i la seua família com a factor de qualitat de l’educació.

FBUJI01 - Educar-se en valors i ciutadania.

FBUJI03 - Iniciar una reflexió crítica, rigorosa i profunda sobre l’educació integrant les aportacions de les diferents assignatures del pla d’estudis en una visió holística.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge