Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS1030 - Dret Penal de Menors

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

39 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG2 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG9 - Raonament crític.

DPE Capacitat per a analitzar el sistema de garanties penals i les seues institucions bàsiques i aplicar-ho als diversos àmbits d’actuació i especialitats. 

DPR Capacitat per a analitzar críticament els principis i garanties del sistema judicial espanyol per a la seua aplicació pràctica en els processos civil i penal.

Resultats d'aprenentatge

RADPR12 Conèixer les especialitats concurrents per a determinar la responsabilitat penal dels menors d’edat

RADPR11 Conèixer les particularitats pròpies del procés penal especial per a exigir responsabilitat penal als menors d’edat