Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

65 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E15 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E21 - Adquisició de valors i principis ètics.

E27 - Prendre consciència de la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Resultats d'aprenentatge

Resoldre situacions amb implicacions ètiques i morals pròpies de l’àmbit dels drets fonamentals.

Conèixer els principis, valors i fonaments del sistema constitucional espanyol i el seu sistema de fonts

Conèixer els drets fonamentals i les llibertats públiques i les seues garanties reconeguts pel nostre ordenament constitucional.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’àmbit constitucional.