SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1046 - Migracions i Globalització

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. INTRODUCIÓ A LA GLOBALITZACIÓ

1.1. Definició de globalització.
1.2. Globalització, creixement i polítiques econòmiques.
1.3. Perdedors i guanyadors de la globalització.
1.4. El trilema de la Globalització.

TEMA 2. PATRONS DE COMERÇ INTERNACIONAL

2.1. Beneficis de  comerç i termes d'intercanvi: el concepte d'avantatge comparatiu.
2.2. Tecnologia i comerç: el Model de Ricardo.
2.3. Recursos i comerç: el Model de Heckscher-Ohlin.
2.4. Economies externes d'escala i localització internacional de la Producció.
2.5. Les empreses en l'economia global: decisions d'exportació, contractació externa i empreses multinacionals.

TEMA 3. MOVIMENTS INTERNACIONALS DE TREBALL.

3.1. Patrons en les migracions internacionals.
3.2. Efectes de la immigració en el curt termini.
3.3  Efectes de la immigració en el llarg termini.
3.4. Beneficis de les migracions.

TEMA 4. POLÍTICA COMERCIAL INTERNACIONAL.

4.1. Els instruments de política comercial.
4.2. Els aranzels, naturalesa i efectes sobre el benestar.
4.3. Altres instruments de política comercial.
4.4. Blocs comercials enfront de multilateralisme. Les unions aduaneres.
4.5. Negociacions internacionals i política comercial.
4.6. Política comercial als països en desenvolupament.

TEMA 5. EL SISTEMA DE PAGAMENTS INTERNACIONAL.

5.1. La balança de pagaments: concepte i estructura.
5.2. El significat macroeconòmic de la balança de pagament. La posició de la inversió internacional.

TEMA 6. EL MERCAT DE CANVIS.

6.1. Tipus de canvi i transaccions internacionals.
6.2. La demanda i oferta de divises. L'arbitratge en mercats al comptat.
6.3. Els diners, els tipus d'interès i els tipus de canvi
6.4. El nivell de preus i els tipus de canvi a llarg termini
6.5. El tipus de canvi com a indicador de competitivitat. 

TEMA 7. RÈGIMS DE TIPUS DE CANVI.

7.1. Tipus de canvi flotants i equilibri intern.
7.2. Els tipus de canvi fixos i la intervenció als mercats de divises.
7.3. Els sistemes monetaris internacionals.
7.4. Àrees monetàries òptimes i l'experiència europea.
7.5. Globalització financera: oportunitats i crisis 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16