SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1039 - Control de Gestió

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP12 - Interpretar les diferents tècniques de gestió de costos i aplicar els diferents sistemes de control de gestió empresarial.

Resultats d'aprenentatge

Descriure, relacionar i interpretar situacions i plantejaments senzills.

Dissenyar i implantar un sistema de control de gestió.

Dissenyar, implantar i elaborar quadres de comandament.

Elaborar i interpretar informes amb indicadors financers i no financers.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Seleccionar els elements significatius i les seues relacions en situacions complexes.

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16