SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1035 - Gestió de Tresoreria

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

12,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 48
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d’organització i de planificació.

CG06 - Resolució de problemes.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP07 - Conèixer els principals mètodes de planificació financera que permeten optimitzar la gestió dels recursos financers a curt termini.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els fonaments de la inversió en títols negociables dels excessos de tresoreria.

Definir els principals indicadors financers de liquiditat d’una empresa.

Explicar la importància de l’ajust temporal de cobraments i pagaments en la gestió de l’empresa.

Identificar i analitzar un problema per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Organitzar diàriament el treball personal, recursos i temps, amb mètode, d’acord amb les seues possibilitats i prioritats.

Utilitzar les seues capacitats i els recursos de què disposa per a assolir els objectius en situacions habituals i seguint instruccions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16