SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1034 - Responsabilitat Social Corporativa

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG10 - Compromís ètic.

CG13 - Habilitats en les relacions interpersonals.

EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses.

EP06 - Conèixer els diferents models de govern corporatiu.

EA04 – Habilitat en la recerca d’informació i investigació

Resultats d'aprenentatge

Conèixer la relació entre l’aparició de nous mercats i productes financers amb la presa de decisions per a la gestió del risc.

Descriure els principals conflictes d’interessos entre directius, accionistes i creditors i deutors.

Descriure la importància de la responsabilitat social corporativa en un context de desenvolupament sostenible.

Explicar el valor afegit per a l’empresa de la inversió en actius socialment responsables.

Identificar, reconèixer i aplicar el sentit de la vida moral i el principi de justícia.

Ser capaç d’adquirir habilitats per a analitzar i buscar informació provinent de fonts diverses de situacions actuals en l’economia

Utilitzar el diàleg i l’entesa per a col·laborar i generar relacions.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16