SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1029 - Mercats i Institucions Financers

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG07 - Presa de decisions

CG14 - Adaptació a noves situacions.

EA01 - Capacitat d’aplicar els coneixements a la pràctica

EP02 - Conèixer els conceptes, teories, i models per a la presa de decisions financeres dels consumidors i empreses.

EP03 - Conèixer les principals eines per a la gestió de carteres de renda fixa i variable.

EP04 - Conèixer les diferents estructures dels mercats financers i el seu funcionament.

Resultats d'aprenentatge

Abordar situacions noves o complexes amb un enfocament propi que conduïsca a dissenyar i desenvolupar un pla amb accions concretes per a resoldre-les.

Aplicar mètodes sistemàtics per a prendre decisions personals amb coherència, encert i seguretat.

Conèixer els actius que es negocien en els principals mercats de derivats.

Conèixer els principals actius que es negocien en els mercats financers.

Conèixer la relació entre l’aparició de nous mercats i productes financers amb la presa de decisions per a la gestió del risc.

Conèixer les diferències fonamentals en l’organització i el funcionament dels mercats de renda fixa i renda variable.

Descriure les diferències entre els mercats organitzats dels mercats OTC.

Mantindre dinamisme i energia per a continuar realitzant les tasques en situacions de pressió de temps, desacord i dificultats.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16