SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EC1039 - Economia Laboral

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

PRIMERA PART: ASPECTES MICROECONÒMICS
 

TEMA 1. INTRODUCCIÓ
1.1. L'economia laboral com a disciplina.
1.2. L'economia laboral moderna: aplicació de la perspectiva econòmica.
1.3. Visió panoràmica de l'assignatura.
1.4. La informació estadística sobre el mercat de treball.


Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 1.
 

TEMA 2. LA TEORIA DE L'OFERTA DE TREBALL DE L'INDIVIDU
2.1. L'assignació del temps de treball: el model bàsic d'elecció entre renda i oci.
2.2. Aplicacions del model bàsic:
        2.2.a. La inactivitat i el salari de reserva.
        2.2.b. La sobreocupació i la subocupació.
        2.2.c. Primes per hores extraordinàries davant del salari ordinari.
        2.2.d. Els programes de manteniment dels ingressos.


Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 2.

TEMA 3. LA POBLACIÓ, LES TAXES D'ACTIVITAT I LES HORES DE TREBALL
3.1. Tendències demogràfiques: natalitat, mortalitat i migracions internacionals.
3.2. El model de Becker: l'assignació del temps.
3.3. Les taxes d'activitat. Definició i mesurament.
3.4. Tendència a llarg termini de les taxes d'activitat.
3.5. Variacions cícliques de la taxa d'activitat.
3.6. Les hores de treball. Tendència general descendent.


Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 3.

TEMA 4. LA QUALITAT DEL TREBALL: LA INVERSIÓ EN CAPITAL HUMÀ
4.1. La inversió en capital humà. Conceptes i dades.
4.2. El model del capital humà.
4.3. La distribució dels guanys.
4.4. La formació en el treball: anàlisi de la qualificació específica i general.
4.5. Explicacions alternatives a la teoria del capital humà.


Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 4.

TEMA 5. LA DEMANDA DE TREBALL
5.1. La demanda derivada de treball.
5.2. La demanda de treball a curt termini: el venedor perfectament competitiu.
5.3. La demanda de treball a curt termini: el venedor imperfectament competitiu.
5.4. La demanda de treball a llarg termini.
5.5. La demanda de treball del mercat.
5.6. Elasticitat de la demanda de treball.
5.7. Determinants de la demanda de treball.


Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 5.


TEMA 6. ESTRUCTURES DEL MERCAT DE TREBALL I DE PRODUCTES, DETERMINACIÓ SALARIAL I ASSIGNACIÓ DEL TREBALL
6.1. Teoria d'un mercat de treball perfectament competitiu.
6.2. La determinació dels salaris i de l'ocupació: El monopoli en el mercat de productes.
6.3. El monopsoni.
6.4. Els sindicats i la determinació dels salaris.
6.5. El monopoli bilateral.
6.6. La determinació dels salaris: El retard en la resposta de l'oferta.


Bibliografia bàsica:
-McConnell et al. (2007): capítol 6.


TEMA 7 . LA MOBILITAT, LA MIGRACIÓ I L'EFICIÈNCIA
7.1. Tipus de mobilitat laboral.
7.2. La migració com inversió en capital humà.
7.3. Els determinants de la migració.
7.4. Les conseqüències de la migració.
7.5. Els moviments de capitals i de productes.
7.6. Política i qüestions relacionades amb la immigració.


Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 9.

 

TEMA 8. LA DISCRIMINACIÓ EN EL MERCAT DE TREBALL
8.1. Diferències per sexe.
8.2. La discriminació i les seues dimensions.
8.3. El model del gust per la discriminació.
8.4. Teoria de la discriminació estadística.
8.5. El model de la concentració: La segregació ocupacional.

 

Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 13.

SEGONA PART: ASPECTES MACROECONÒMICS

TEMA 9. LA PRODUCTIVITAT DEL TREBALL
9.1. El concepte de productivitat.
9.2. Importància dels augments de la productivitat.
9.3. Tendència a llarg termini de la productivitat del treball.
9.4. Variacions cícliques de la productivitat.
9.5. La productivitat i l'ocupació.


Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 16.
 

TEMA 10. OCUPACIÓ I ATUR 
10.1. Les estadístiques de l'ocupació i l'atur.
10.2. Determinació macroeconòmica de la producció i l'ocupació.
10.3. L'atur friccional, l'atur estructural i l'atur cíclic.
10.4. La distribució de l'atur.
10.5. Les mesures per a reduir l'atur.


Bibliografia bàsica:
- McConnell et al. (2007): capítol 17.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16