Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest grau SI contempla el reconeixement. (màxim 36 crèdits)

Assignatures

Arquitectura Tècnica

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IB01 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques

ED0908 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I

ED0914 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques II

Reconeixement

IB02 - Fonaments Físics de l'Arquitectura Tècnica

ED0901 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació I (Física)

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

Reconeixement

IB03 - Materials de Construcció I

ED0905 - Materials de Construcció I: Fonaments

Reconeixement

IB03 - Materials de Construcció I

IB12 - Materials de Construcció II

ED0905 - Materials de Construcció I: Fonaments

ED0915 - Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats

ED0919 - Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos

Reconeixement

IB04 - Fonaments Matemàtics de l'Arquitectura Tècnica

ED0902 - Fonaments Matemàtics Aplicats a l'Edificació I (Matemàtiques)

Reconeixement

IB05 - Geometria Descriptiva

ED0903 - Geometria Descriptiva Aplicada a les Construccions Arquitectòniques (Expressió Gràfica)

Reconeixement

IB06 - Història de la Construcció

IB07 - Construcció I

ED0910 - Construcció I: Fonaments

Reconeixement

IB09 - Topografia i Replantejaments

ED0920 - Topografia i Replantejaments Aplicats a les Construccions Arquitectòniques

Reconeixement

IB10 - Construcció II

ED0912 - Construcció II: Estructures de Formigó

ED0917 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Reconeixement

IB11 - Estructures de l'Edificació

ED0907 - Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials

ED0913 - Estructures II: Estructures en Edificació

Reconeixement

IB12 - Materials de Construcció II

ED0919 - Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos

Reconeixement

IB13 - Economia Aplicada

ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

IB14 - Informàtica Aplicada a la Construcció

ED0948 - Iniciativa Empresarial

Reconeixement

IB15 - Instal·lacions I

ED0925 - Instal·lacions Electrotècniques

Reconeixement

IB16 - Aspectes Legals de la Construcció. Gestió Urbanística

ED0916 - Dret de l'Edificació (Dret)

Reconeixement

IB17 - Equips d'Obres, Instal·lacions i Mitjans Auxiliars

ED0927 - Gestió de Recursos Humans i Tècnics en Edificació

Reconeixement

IB18 - Instal·lacions II

ED0924 - Instal·lacions de Fluids

Reconeixement

IB19 - Construcció III

ED0921 - Construcció IV: Cobertes i Murs

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Reconeixement

IB20 - Anglés Aplicat a l'Arquitectura Tècnica

ED0904 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

IB21 - Organització i Control d'Obres

ED0928 - Gestió del Procés de Producció en Edificació

Reconeixement

IB22 - Projectes

ED0930 - Projectes Tècnics d'Edificació I

Reconeixement

IB23 - Mesuraments, Pressupostos i Valoracions

ED0929 - Gestió Econòmica de les Obres d'Edificació

Reconeixement

IB24 - Seguretat i Prevenció

ED0926 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació

Reconeixement

IB25 - Estada en Pràctiques

ED0947 - Pràctiques Externes

Reconeixement

IB26 - Noves Tecnologies Constructives

IB29 - Tecnologies de Climatització

ED0951 - Rehabilitació Energètica en Edificació

Reconeixement

IB26 - Noves Tecnologies Constructives

IB32 - Construcció i Medi Ambient

ED0951 - Rehabilitació Energètica en Edificació

Reconeixement

IB27 - Tècniques d'Intervenció en Edificis Existents

ED0950 - Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents

Reconeixement

IB28 - Tecnologia Avançada d'Estructures

ED0918 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions

Reconeixement

IB30 - Qualitat del Procés Constructiu

IB31 - Gestió Econòmica de la Construcció

ED0949 - Gestió de Projectes Internacionals

Reconeixement

IB31 - Gestió Econòmica de la Construcció

IB32 - Construcció i Medi Ambient

ED0949 - Gestió de Projectes Internacionals

Reconeixement

IB33 - Valoracions Immobiliàries

ED0931 - Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions

Reconeixement

IB34 - Qualitat en l'Edificació i el seu Control

ED0923 - Gestió i Control de la Qualitat en Edificació

Reconeixement

IB35 - Materials Ceràmics de Revestiment

ED0938 - Materials Ceràmics de Revestiment

Reconeixement

IB36 - Direcció de l'Execució Material de l'Obra

ED0939 - Exercici Professional

Reconeixement
Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial (Pla de 1995)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

512 - Economia de l'Empresa

ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1004 - Física I

ED0901 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació I (Física)

Reconeixement

AG1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

ED0904 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

AG1007 - Ampliació de Matemàtiques (Matemàtiques)

ED0902 - Fonaments Matemàtics Aplicats a l'Edificació I (Matemàtiques)

Reconeixement

AG1008 - Física II

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

Reconeixement

AG1009 - Expressió Gràfica

ED0903 - Geometria Descriptiva Aplicada a les Construccions Arquitectòniques (Expressió Gràfica)

Reconeixement

AG1017 - Empresa

ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

AG1020 - Topografia

ED0920 - Topografia i Replantejaments Aplicats a les Construccions Arquitectòniques

Reconeixement
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DI2001 - Física I

ED0901 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació I (Física)

Reconeixement

DI2002 - Matemàtiques I

ED0902 - Fonaments Matemàtics Aplicats a l'Edificació I (Matemàtiques)

Reconeixement

DI2002 - Matemàtiques I

ED0902 - Fonaments Matemàtics Aplicats a l'Edificació I (Matemàtiques)

Reconeixement

DI2003 - Expressió Gràfica I

ED0903 - Geometria Descriptiva Aplicada a les Construccions Arquitectòniques (Expressió Gràfica)

Reconeixement

DI2003 - Expressió Gràfica I

ED0903 - Geometria Descriptiva Aplicada a les Construccions Arquitectòniques (Expressió Gràfica)

Reconeixement

DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

ED0904 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

ED0904 - Anglès (Idioma Modern)

Reconeixement

DI2006 - Física II

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

Reconeixement

DI2006 - Física II

ED0906 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació II (Física)

Reconeixement

DI2007 - Expressió Gràfica II

ED0908 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I

Reconeixement

DI2007 - Expressió Gràfica II

ED0908 - Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I

Reconeixement

DI2009 - Matemàtiques II

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

Reconeixement

DI2009 - Matemàtiques II

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

Reconeixement

DI2011 - Empresa

ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa)

Reconeixement

DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials

ED0907 - Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials

Reconeixement
Titulació per a la lliure configuració

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

FC07 - Direcció de l'Execució Material de les Obres d'Edificació

ED0939 - Exercici Professional

Reconeixement