Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0940 - Sistemes Avançats de Representació Gràfica Arquitectònica

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 44
Hores presencials Hores no presencials

Competències

UJI15 - Capacitat per a analitzar i proposar materials, solucions constructives i processos innovadors en el sector de l'edificació d'obra nova i de rehabilitació.

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

ME01 Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, alçaments de plans i el control geomètric d'unitats d'obra. 

ME02 Coneixement dels procediments i mètodes infogràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació. 

ME10 Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.  

ME26 Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.  

ME27 Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració. 

ME28 Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària. 

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

OP16 Capacitat d'aplicar sistemes avançats de representació i comunicació gràfica als processos edificatoris.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge