Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0928 - Gestió del Procés de Producció en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

a) Per a poder superar l'assignatura és necessari aconseguir almenys un 40% a cada una de les parts de l'examen, en cas contrari la nota final màxima serà de 4. L'aprovat s'assoleix amb un 5 a la suma proporcional de les diferents parts de l'assignatura.

Les pràctiques de laboratori (obligatòries), s'avaluaran al final de les mateixes, sent una part de l'examen de la primera convocatòria. Els i les alumnes que no realitzen o no superen la part de pràctiques de laboratori passaran necessàriament a la segona convocatòria, en la qual es realitzarà un examen específic en aula informàtica.

Els i les alumnes que no superen la part de projecte col·laboratiu (o un altre que el substitueix) poden definir els continguts del mateix per a poder donar-lo com a apte. En el cas que no es modificara, aquesta part seria considerada com a no apta i, per tant, l'assignatura constarà com a no superada.

b) La presentació en l'examen implica la consideració de presentat en aquesta convocatòria.

S'ha d'haver aprovat almenys dues de les tres parts de què es compon l'assignatura, és imprescindible aprovar la part d'examen escrit.