Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0928 - Gestió del Procés de Producció en Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 58
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

UJI19 - Capacitat d'exposar i defensar el treball professional amb l'elaboració de documents i exposicions orals.

ME08 Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.

ME16 Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment. 

ME26 Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.  

ME29 Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres. 

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge