Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0924 - Instal·lacions de Fluids

Curs 3 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ED0901 - Fonaments Físics Aplicats a l'Edificació I (Física)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ED0905 - Materials de Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ED0907 - Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ED0909 - Mètodes Numèrics i Estadística (Matemàtiques)

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ED0910 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.