Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0922 - Construcció V: Façanes i Particions

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 

TEMA 1. L'ENVOLUPANT DE L'EDIFICI: EXIGÈNCIES I CONDICIONANTS

1.1 INTRODUCCIÓ

1.2 MARC NORMATIU

1.2.1 Antecedents

1.2.2 Normativa en vigor

1.3 DEFINICIÓ DE L'ENVOUPANT DE L'EDIFICI I IDENTIFICACIÓ DELS COMPONENTS

1.4 EXIGÈNCIES DE L'EDIFICACIÓ: FUNCIONALITAT, SEGURETAT I HABITABILITAT

1.5 CONDICIONANTS EXTERNS

1.6 CONDICIONANTS DE L'EDIFICI

TEMA 2. TANCAMENTS VERTICALS: FAÇANES I MITGERES

2.1 INTRODUCCIÓ

1.2 EXIGÈNCIES FUNCIONALS. CTE

2.3 EL PANY CEC DE: CATÀLEGS DE SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

2.4 CLASSIFICACIÓ DE FAÇANES SEGONS LA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

2.5 LA FAÇANA PESANT

2.5.1 Conceptes generals

2.5.2 Classificació

2.5.3 Components

2.5.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

2.4.5 Posada en obra

2.4.6 Possibles danys a la façana pesant: diagnòstic i intervenció

2.6 LA FAÇANA LLEUGERA

2.6.1 Conceptes generals

2.6.2 Classificació

2.6.3 Components

2.6.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

2.6.5 Posada en obra

2.7 LA FAÇANA VENTILADA

2.7.1 Conceptes generals

2.7.2 Classificació

2.7.3 Components

2.7.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

2.7.5 Posada en obra

2.7.6 Possibles danys a la façana ventilada: diagnòstic i intervenció

2.8 ALTRES SOLUCIONS DE FAÇANA: LA FAÇANA INDUSTRIALITZADA

2.8.1 Conceptes generals

2.8.2 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

2.8.3 Posada en obra

2.9 COMPORTAMENT MEDIAMBIENTAL DE LA FAÇANA

2.9.1 Conceptes generals

2.9.2 Criteris de sostenibilitat per a l'elecció de la façana

2.9.3 Possibles actuacions des del punt de vista mediambiental

TEMA 3. LA FORMACIÓ DEL BUIT I LA FUSTERIA EXTERIOR

3.1 INTRODUCCIÓ

3.2 EXIGÈNCIES FUNCIONALS CTE

3.3 EL BUIT

3.3.1 Conceptes generals

3.3.2 Classificació

3.3.3 Components

3.3.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

3.3.5 Posada en obra

3.4 LA FUSTERIA EXTERIOR

3.4.1 Conceptes generals

3.4.2 Classificació

3.4.3 Components

3.4.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

3.4.5 Posada en obra

3.4.6 Possibles danys a la fusteria exterior: diagnòstic i intervenció

3.5 ALTRES ELEMENTS DE LA FAÇANA

3.5.1 Persianes

3.5.2 Gelosies

4.3.3 Baranes

TEMA 4. ENVANS I EXTRADOSSATS

4.1 INTRODUCCIÓ

4.2 EXIGÈNCIES FUNCIONALS. CTE

4.3 CLASSES DE PARTICIONS SEGONS LA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA

4.3.1 Sistemes de petits elements

4.3.2 Sistemes autoportants d'estructura diferenciada

4.3.4 Extradossats

4.4 DISSENY I EXECUCIÓ DE LES PARTICIONS SEGONS EL DB-HR

4.5 SISTEMES A BASE DE PETITS ELEMENTS

4.5.1 Conceptes generals

4.5.2 Classificació

4.5.3 Components

4.5.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

4.5.5 Posada en obra

4.5.6 Possibles danys: diagnòstic i intervenció

4.6 SISTEMES AUTOPORTANTS D'ESTRUCTURA DIFERENCIADA

4.6.1 Conceptes generals

4.6.2 Classificació

4.6.3 Components

4.6.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

4.6.5 Posada en obra

4.6.6 Possibles danys: diagnòstic i intervenció

4.7 COMPORTAMENT MEDIAMBIENTAL DE LES PARTICIONS INTERIORS

TEMA 5. LA FUSTERIA INTERIOR

5.1INTRODUCCIÓ

5.2 EXIGÈNCIES FUNCIONALS CTE

5.3 LA PORTA

5.3.1 Conceptes generals

5.3.2 Classificació

5.3.3 Components

5.3.4 Trobades i punts singulars. Detalls constructius

5.3.5 Posada en obra

5.3.6 Possibles danys a la fusteria interior: diagnòstic i intervenció

TEMA 6. ACABATS

6.1 INTRODUCCIÓ I CONCEPTES GENERALS

6.2 EXIGÈNCIES FUNCIONALS. CTE

6.3 CLASSES D'ACABATS SEGONS LA TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA.

6.4 ACABATS CONTINUS

6.4.1 Conceptes generals

6.4.2 Classificació

6.4.3 Posada en obra

6.4.4 Possibles danys en els acabats continus: diagnòstic i intervenció

6.5 ACABATS A BASE DE PETITS ELEMENTS

6.5.1 Conceptes generals

6.5.2 Classificació

6.5.3 Posada en obra

6.5.4 Possibles danys en els acabats continus: diagnòstic i intervenció

6.6 COMPORTAMENT MEDIAMBIENTAL DELS ACABATS

ANNEX: PRÀCTIQUES DE LABORATORI CONSISTENTS EN:

- PROBLEMES SOBRE JUSTIFICAR EL COMPLIMENT DE LES EXIGÈNCIES DEL CTE

- LA VISUALITZACIÓ, IDENTIFICACIÓ, DESCRIPCIÓ I REALITZACIÓ DE DETALLS CONSTRUCTIUS

- REALITZACIÓ DE MEMÒRIES SOBRE VISITES, CONFERÈNCIES, ARTICLES PUBLICATS