Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0913 - Estructures II: Estructures en Edificació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1.         Conceptes bàsics

 1. Teoria d’estructures

 2. Definicions

 3. Funcions i requisits estructurals

 4. El procés de disseny estructural

 5. La fase d’anàlisi estructural

 6. Hipòtesis bàsiques de càlcul

 7. Discretització de l’estructura

 8. Materials habituals en edificació


 

2.         Accions en l’edificació

 1. Accions en l’edificació

 2. Històric de normes tècniques

 3. Valors característics

 4. Classificació de les accions

 5. Accions permanents

 6. Accions variables

 7. Accions accidentals


 

3.         Mètodes de càlcul d’estructures articulades planes

 1. Grau d'hiperestaticitat

 2. Equacions d’equilibri

 3. Principi dels treballs virtuals (PTV)

 4. Aplicació dels PTV. Càlcul de desplaçaments

 5. (Estructures articulades hiperestàtiques)


 

4.         Càlcul matricial d’estructures

 1. Introducció

 2. Matriu de rigidesa d’una biga en coordenades locals

 3. Matriu de canvi d’eixos (o matriu de gir)

 4. Matriu de rigidesa en coordenades globals

 5. Matriu de rigidesa de l’estructura: acoblament

 6. Condicions de contorn

 7. Forces aplicades en elements: forces d’encast perfecte

 8. (Càlcul matricial d’estructures articulades)


 

5.         Bases de càlcul, seguretat i durabilitat

 1. Classes de secció

 2. Definició d’estats límit

 3. Concepte de coeficient de seguretat, i coeficients de combinació

 4. Combinació d’accions


 

6.         Disseny d’estructures d’acer

 1. Acers i perfils. Normativa

 2. Sistemes estructurals

 3. Traslacionalitat i intraslacionalitat

 4. Dimensionat i comprovació de seccions

 5. Dimensionat i comprovació d’elements

 6. Plaques d’ancoratge i fonamentacions d’estructures metàl·liques

 7. Unions


 

7.         Introducció al disseny d’estructures de fusta

 1. Propietats mecàniques de la fusta

 2. Dimensionat i comprovació de seccions

 3. Dimensionat i comprovació d’elements

 4. Unions