Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ED0911 - Administració d'Empreses (Empresa)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 39
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE25 - Capacitat per a obtenir, analitzar, interpretar i sintetitzar informació procedent de distintes fonts.

CE7 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

CG3.F05.01 Fer-se preguntes sobre la realitat que envolta a una persona i participar activament en els debats entorn d’aquesta, analitzant els judicis que es formulen i reflexionant sobre les conseqüències de les decisions pròpies i alienes.

CG2.F05.01 Participar i col·laborar activament en les tasques de l’equip i fomentar la confiança, la cordialitat i l’orientació a la tasca conjunta.

CE7.F05.01 Descriure els papers exercits per l’empresa en el sistema socioeconòmic, relacionant-los amb els distints tipus d’empreses

CE25.F05.01 Classificar i analitzar la informació de l’empresa.