Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement entre CFGS i Grau universitari

La informació corresponent al reconeixement de crèdits d'aquest grau es pot consultar a: https://www.uji.es/serveis/sgde/base/actual/procesos/reconeixement/grau/cfgs/graus/

Assignatures

Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

ED2052 - Física I

QU0902 - Física I

Reconeixement

ED2054 - Matemàtiques I

QU0904 - Matemàtiques I

Reconeixement

ED2056 - Física II

QU0906 - Física II

Reconeixement

ED2057 - Matemàtiques II

QU0907 - Matemàtiques II

Reconeixement
Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

AG1001 - Biologia

QU0901 - Biologia

Reconeixement

AG1021 - Bioquímica

QU0921 - Bioquímica

Reconeixement
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

DI2001 - Física I

QU0902 - Física I

Reconeixement

DI2002 - Matemàtiques I

QU0904 - Matemàtiques I

Reconeixement

DI2006 - Física II

QU0906 - Física II

Reconeixement

DI2009 - Matemàtiques II

QU0907 - Matemàtiques II

Reconeixement
Grau en Matemàtica Computacional
Llicenciatura en Química (Pla de 2002)

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

IA01 - Física

IA02 - Laboratori de Física

QU0902 - Física I

QU0906 - Física II

Reconeixement

IA03 - Matemàtiques I

IA12 - Matemàtiques II

QU0904 - Matemàtiques I

QU0907 - Matemàtiques II

QU0911 - Càlcul Numèric i Estadística Aplicada

Reconeixement

IA04 - Química I

IA05 - Química II

QU0905 - Química I

QU0910 - Química II

Reconeixement

IA06 - Informàtica Aplicada a la Química

QU0908 - Noves Tecnologies de la Informació i Computació Aplicades a la Química (Informàtica)

Reconeixement

IA08 - Introducció al Laboratori Químic

QU0909 - Operacions Bàsiques de Laboratori (Química)

Reconeixement

IA09 - Enginyeria Química

QU0916 - Enginyeria Química

Reconeixement

IA10 - Laboratori Químic I

IA13 - Química Analítica I

IA22 - Química Analítica II

QU0912 - Química Analítica I

QU0917 - Química Analítica II

Reconeixement

IA10 - Laboratori Químic I

IA14 - Química Física

IA23 - Química Quàntica

QU0913 - Química Física I

QU0918 - Química Física II

Reconeixement

IA11 - Laboratori Químic II

IA15 - Fonaments de Química Inorgànica

IA20 - Química Inorgànica

QU0914 - Química Inorgànica I

QU0919 - Química Inorgànica II

Reconeixement

IA11 - Laboratori Químic II

IA16 - Fonaments de Química Orgànica

IA21 - Química Orgànica

QU0915 - Química Orgànica I

QU0920 - Química Orgànica II

Reconeixement

IA17 - Bioquímica

QU0901 - Biologia

QU0921 - Bioquímica

Reconeixement

IA18 - Laboratori Químic III

IA24 - Ampliació de Química Inorgànica

IA27 - Laboratori Avançat en Química I

QU0924 - Química Inorgànica III

QU0929 - Química Inorgànica IV

Reconeixement

IA18 - Laboratori Químic III

IA25 - Ampliació de Química Orgànica

IA27 - Laboratori Avançat en Química I

QU0925 - Química Orgànica III

QU0930 - Química Orgànica IV

Reconeixement

IA19 - Laboratori Químic IV

IA28 - Laboratori Avançat en Química II

IA29 - Química Analítica Avançada

QU0922 - Química Analítica III

QU0927 - Química Analítica IV

Reconeixement

IA19 - Laboratori Químic IV

IA28 - Laboratori Avançat en Química II

IA30 - Química Física Avançada

QU0923 - Química Física III

QU0928 - Química Física IV

Reconeixement

IA31 - Ciència dels Materials

QU0926 - Ciència dels Materials

Reconeixement

IA32 - Laboratori Avançat en Química III

QU0931 - Laboratori Químic I

Reconeixement

IA36 - Laboratori Avançat en Química IV

QU0932 - Laboratori Químic II

Reconeixement

IA37 - Pràcticum

QU0942 - Pràctiques en Empresa

Reconeixement

IA37 - Pràcticum

QU0942 - Pràctiques en Empresa

Reconeixement

IA47 - Història de la Química

QU0903 - Història del Pensament Científic (Història)

Reconeixement