Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0939 - Química Analítica en l'Àrea de Salut Pública

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

  QU0939 - QUÍMICA ANALÍTICA CLÍNICA

1.    Introducció a la Química Bioanalítica: Anàlisis de compostos d’interés clínic, mediambiental i alimentari. Marc legal i legislació internacional. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

2.    Analísis dels Antis: Antimicrobians. Antitumorals. Antivírals. Antiretrovirals. Antiparasitaris. Antisèptics. Antituberculosos. Antilepra. Antifúngics. AINES. Antigotosos. Antihistamínics. Immunosupressors, inmunomoduladors i inmunoestimulants. Vacunes i sèrums. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

3.    Anàlisi de Substàncies utilitzades per al Sistema Nervios: Parasimpaticomimètics. Antagonistes colinèrgics o parasimpaticolítics. Simpaticomimètics. Bloquejants adrenèrgics. Relaxants musculars. Analgèsics narcòtics. i no narcòtics. Antitèrmics. Hipnòtics. Anestèsics. Antiparkinsonians. Anticonvulsius. Estimulants del SNC. Antimigranyosos. Neurolèptics. Ansiolitics. Antidepressius. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

4.    Anàlisi de Fàrmacs que afecten al Sistema Cardiovascular, Diurètics, Respiratori i Hematopoiètic: Inotròpics. Antiarítmics. Antianginosos. Antihipertensors. Vasodilatadors perifèrics. Hipolipemiants. Anticardíacs. Antixoc. Antiasmàtics. Antitusígens, mucolítics i expectorants. Antianèmics. Anticoagulants. Fibrinolítics i antifibrinolitics. Antiagregants plaquetaris. Factors de la coagulació. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

5.    Anàlisi de Compostos d’ús en Afeccions del Sistema Digestiu: Reguladors de la motilitat esofàgica. Antiemètics i emètics. Antiulcerosos. Antidiarreics. Laxants i purgants. Antiinflamatoris intestinals. Antilitiásics biliars. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

6.    Analítica de Compostos que afecten al Sistema Endocrí: Hormones hipofisaries i hipotalàmiques. Hormones tiroidees. Antitiroidees. Hormones i fàrmacs que intervenen en el metabolisme del calci. Insulina, antidiabètics orals i altres hormones pancreàtiques. Corticoides. Andrògens. Estrògens i progestagens. Anticonceptius hormonals. Estimulants i relaxants de l'úter. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

7.    Determinació de Vitamines: Hidrosolubles i liposolubles. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

8.    Fàrmacs d'Aplicació Tòpica: Dermatològics. Oftalmològics. Otorrinològics. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

9.    Determinació de Contaminants: Atmosfèrics, aquàtics i en sols. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.

10.    Anàlisis en Seguretat Alimentaria: Additius. Conservants. Micotoxines. Compostos antropogènics. Dioxines. PAHs. Metalls. Tècniques analítiques per a la seua quantificació.