Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Continguts

1. Química descriptiva dels elements del bloc p: Propietats, aplicacions i compostos més importants.

2. - Química dels metalls de transició.

3. - Aplicacions dels compostos inorgànics.

4. - Laboratori de Química Inorgànica I.

4.1 Laboratori d'experimentació en compostos dels blocs principals: Propietats i aplicacions.

4.2 Tècniques i mètodes de síntesi de compostos dels blocs s i p.

4.3 Tècniques de caracterització de compostos inorgànics.

Temari

Bloc I. Química descriptiva dels elements del bloc p: Propietats, aplicacions i compostos més importants

Tema 1. Els gasos nobles. (1 hora) Característiques generals. Compostos dels gasos nobles. Aplicacions.

Tema 2. Els halògens. (3 hores + 1h seminari) Els elements: reactivitat, mètodes d'obtenció i aplicacions. Halurs d'hidrogen. Combinacions oxigenades.

Tema 3. Elements del grup 16. (3 hores) El Oxigen: Característiques generals. L'aigua. Peròxid d'hidrogen. Òxids, hidròxids i peròxids. Propietats generals dels elements del grup. Hidrurs. Òxids. L'àcid sulfúric i els sulfats.

Tema 4. Elements del grup 15. (3 hores) Propietats generals dels elements. Combinacions hidrogenats. Estudi especial del amoníac. Òxids, oxoàcids i oxosals més importants del nitrogen i fòsfor. L'àcid nítric. Els fosfats i fertilitzants.

Tema 5. Elements del grup 14. (3 hores + 2h seminari) Característiques generals dels elements. Formes al · lotròpiques del carboni: estructura i reactivitat. Combinacions oxigenades del carboni. Diagrames de Elligham. Silici, estany i plom: els elements i els seus compostos. Sílice i silicats. Altres compostos de silici d'importància industrial.

Tema 6. Elements del grup 13. (2 hores + 1h seminari) Característiques generals dels elements. El bor: estat natural, alotropía, propietats. Hidrurs de bor. Halurs de bor. Òxids, oxoàcids, oxosals. Alumini: estat natural, mètodes d'obtenció, propietats i reactivitat. Compostos més importants d'alumini, indi i tal · li.

Bloc II. - Els elements metàl · lics dels blocs d i f.

Tema 7. Elements de la primera sèrie de transició. (2 hores + 1h seminari) Característiques generals dels metalls de transició. Configuracions electròniques, termes i nivells energètics. Estat natural. Obtenció i aplicacions. Estats d'oxidació i química en dissolució. Compostos més importants.

Tema 8. Elements de la segona i tercera sèrie de transició. (2 hores) Estudi comparatiu de les sèries 3d, 4d i 5d. Estat natural, extracció i aplicacions. Propietats físiques i reactivitat dels elements de la primera sèrie de transició d. Química en dissolució aquosa. Compostos més importants.

Tema 9. Lantànids i actínids. (1 hora) Característiques generals. Obtenció i mètodes de separació dels lantànids. Reactivitat i estats d'oxidació. Aplicacions. Actínids. Compostos rellevants.

Laboratori

1. Síntesi del carbonat i bicarbonat sòdic pel mètode Solvay

2. Estudi de la química dels halògens: Síntesi del iodur d'estany (II)

3. Síntesi de l'òxid de coure (I)

4. Síntesi i caracterització d'òxids de nitrogen

5. Obtenció de l'àcid bòric