Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

QU0919 - Química Inorgànica II

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia utilitzada es basarà en classes magistrals i de resolució de problemes. En les classes expositives, es proposarà la realització d'exercicis i activitats de caràcter pràctic, relacionades amb els continguts teòrics.  S'utilitzaran  mitjans audiovisuals per millorar el procés d'aprenentatge. Aquestes classes es combinaran amb sessions de laboratori, on es realitzaran experiments basats en els fonaments introduïts en les classes teòriques.

Les transparències, exercicis i activitats es penjaran a l'aula virtual. Es proposarà un seguit d'activitats al llarg del curs amb la finalitat que els estudiants adquireixin les diferents competències de què seran avaluats.

Una part del material docent utilitzat es lliurarà als estudiants en anglès. D'aquest mode es practicarà la comprensió lectora d'aquesta llengua estrangera