Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Proves escrites

70%

Laboratori

20%

Participació en seminaris i tutories

5%

Resolució d'exercicis i problemes

5%

Criteris de superació

Únicament es considera "no presentat" aquell estudiant o estudianta que:

1.
No realitze les pràctiques de l'assignatura.

2. No realitze cap examen (parcial i/o final).

Les pràctiques de laboratori s'han d'aprovar amb un 5 sobre 10. En cas contrari, l'assignatura estarà suspesa. Cal treure un 5 sobre 10 en l'examen global per a superar l'assignatura. En els parcials es compensarà a partir de 4 sobre 10.

Sistema de recuperació: Si l'alumne o l'alumna suspèn algunes de les activitats, tindrà una segona oportunitat en la segona convocatòria (al juliol). Si les pràctiques de laboratori se suspenen, no es guarden les notes per a anys successius.