Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0944 - Màrqueting en el Punt de Venda

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

98 - Capacitat per a desenvolupar i gestionar espais de venda en detallistes i majoristes.

93 - Capacitat per a definir i gestionar pressupostos de gestió de l'espai de vendes, de publicitat i promoció del punt de venda i la seua integració amb la resta d''eines de comunicació i de màrqueting.

49 - Capacitat de millorar l'habilitat per a reconèixer i defensar problemes, per a discutir, organitzar i jutjar la informació que es presenta, per a generar noves alternatives, així com l'avaluació d'aquestes, i així poder resoldre problemes de màrqueting.

261 - Desenvolupament del pensament crític i creatiu, així com l'orientació cap a la presa de decisions empresarials de gestió de vendes mitjançant l'anàlisi de situacions i casos de la vida real.

155 - Capacitat i habilitat per a exercir de professionals que s'encarreguen de l'atenció al client de l'agència, assistir-lo i assessorar-lo de manera continuada en les tasques de gestió de l'espai de vendes, de publicitat i promoció del punt de venda i la seua integració amb la resta de eines de comunicació i de màrqueting.

154 - Capacitat i habilitat per a exercir de professionals que s'encarreguen de l'atenció al client de l'agència, assistint-li i assessorant-li de manera continuada en les tasques de comunicació i de màrqueting.