Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0941 - Teoria i Història de l'Art Contemporani

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 27
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

91 - Capacitat per a definir les tendències, moviments o grups de l'art contemporani explicant les característiques tècniques i la seua proposta teoricoartística, així com els principals representants i el desenvolupament en els diferents països.

52 - Capacitat d'una actitud oberta i curiosa a tota manifestació de l'art, i que adquirisca el costum de visitar museus, exposicions i espais d'activitat artística de tal manera que aprenga la necessitat del contacte directe amb l'obra d'art per a la seua correcta comprensió i apreciació.

45 - Capacitat d'identificar les obres i els artistes fonamentals en l'art contemporani així com la tendència artística en què tradicionalment s'inclouen, comprenent al mateix temps el context social, cultural, polític en què s'insereixen.

257 - Coneixements fonamentals sobre les teories artístiques més rellevants i la història de l'art contemporani

252 - Coneixement i comprensió de la interrelació entre les diferents arts i les teories artístiques contemporànies.

213 - Comprensió els canvis en el procés de producció artística, arran de la recerca d'un llenguatge artístic autònom, de les innovacions tècniques i de les teories artístiques contemporànies.

14 - Aplicació a l'àmbit de la comunicació audiovisual i la publicitat els coneixements adquirits sobre les teories artístiques i la producció artística.

13 - Adquisició per part de l'alumne els coneixements fonamentals sobre les teories artístiques més rellevants i la història de l'art contemporani.