Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0934 - Direcció de Comunicació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologia detallada:

Sessions teòriques

Les classes seguiran una metodologia activa que necessita de la implicació del alumnat des del primer dia. Les activitats proposades consistir en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisi, plantejament de preguntes reflexives sobre textes, etc.

Per tant, l'assignatura s'enfoca des d'una perspectiva completament pràctica, analitzant bibliografia específica, casos reals, articles i investigacions que versen sobre la gestió dels valors intangibles de l’organització per a practicar-los en el aula. Les sessions es complementaran amb explicacions de la professora i visionat d'exemples relacionats amb els continguts de l'assignatura. L'objectiu dels exercicis, els debats, les reflexions, etc. que es plantegen en l’aula persegueix que l'alumne reflexione i pose en pràctica els coneixements adquirits al llarg dels anys. Se resoldran i defensaran en classe, tant de manera individual com grupal.

Des del primer dia es treballa en equips, tant en les hores de teoria com les pràctiques es treballa per grups i en classe, de manera que l'alumne resolga els casos en equip tal com es desenvolupen en un departament de comunicació.

Molt important,el seguiment de la assignatura requereix del seguiment setmana a setmana del Aula Virtual. En ella es penjaran totes les tarees que s’han de fer cada setmana, aixina como els calendaris de treball en els quals apareixeran tant dates com presentacions i treballs que els grups haurien de realitzar.

Sessions pràctiques

En cada una de les pràctiques que durant el curs es faran es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a despertar la curiositat de l'alumne i a guiar-li en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats. Les principals metodologies de treball seran la resolució de casos reals, l'anàlisi i la reflexió crítica d'accions relacionades amb la gestió d'intangibles.

Els grups treballaran conforme a les indicacions de la professora i els treballs es expondràn al aula. S’aconsella el atreviment en les idees i el saber gestionar el risc de les propostes.

Sessions de tutoria

Durant estes sessions, els estudiants podran preguntar, bé de forma presencial o de forma mediada a través de l'aula virtual, totes aquelles qüestions, dubtes i aclariments que necessiten resoldre. Podran sol·licitar assessorament sobre la forma d'abordar els treballs plantejats en classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts vistos, exposar els seus problemes a l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran en estes sessions el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i formes de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumne i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumne requerisca de la professora.

Seminari d'assignatura

Els alumnes hauran d'assistir els seminaris que es plantegen a l'inici del curs acadèmic.