Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG06 - Compromís ètic.

CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

80 - Capacitat per a conèixer, des d'una òptica teòrica, la interrelació que s'estableix entre les ciències de la comunicació i la igualtat-desigualtat.

143 - Capacitat per a reconèixer i avaluar missatges i continguts no igualitaris en els àmbits de la publicitat.

134 - Capacitat per a introduir valors basats en la igualtat en la producció de missatges publicitaris.

133 - Capacitat per a introduir valors basats en la igualtat en la producció de missatges periodístics.

132 - Capacitat per a introduir valors basats en la igualtat en la producció de missatges audiovisuals.

119 - Capacitat per a generar i crear productes i discursos comunicatius basats en el respecte a la igualtat dins dels àmbits de la publicitat, l'audiovisual i el periodisme.

118 - Capacitat per a generar una reflexió crítica sobre el tractament de la igualtat en els àmbits de la publicitat, l'audiovisual i el periodisme.