Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

El TFG en el Grau de Publicitat i Relacions Públiques s'haurà de vincular a una de les següents línies:

a) Iniciació a la investigació científica en l'àmbit de la comunicació publicitària i corporativa.

Consistirà en l'elaboració d'un article científic (destinat a una revista especialitzada en Ciències de la Comunicació i/o Comunicació Publicitària i Relacions Públiques), o una ponència (destinada a un Congrés sobre Comunicació i Publicitat). Aquesta modalitat de TFG es defineix com un treball científic de caràcter empíric mitjançant l'aplicació de tècniques quantitatives i/o qualitatives. També podrà ser un treball resultant de l'ús de fonts secundàries. L'extensió serà de 25 a 30 pàgines (18.000 paraules aproximadament) i es redactarà mitjançant un interlineat de 1,5 i amb un cos de lletra de 12 Arial. L'estructura del TFG respondrà als apartats propis d'un article científic (introducció, objectius i hipòtesis, marc teòric o estat de la qüestió, metodologia, resultats, conclusions i bibliografia). També s'haurà de presentar una versió de l'article en anglés. La realització del TFG en aquesta línia haurà de ser sempre de forma individual.

b) Desenvolupament de projectes professionals de creació d'iniciatives o empreses de comunicació publicitària i corporativa.

Consistirà en l'elaboració d'un pla de negoci complet que es base en una idea innovadora, aplicable i viable, sobre algun tipus d'aplicació o negoci relacionat amb l'àmbit de la comunicació publicitària i corporativa. Aquesta modalitat de TFG pretén explotar l'esperit emprenedor de l'alumnat i potenciar la seua capacitat per a la creació d'oportunitats d'autoocupació. Per tant, el criteri fonamental d'aquesta línia serà la seua aplicació professional. L'extensió del treball serà de 30 a 50 pàgines i es redactarà mitjançant un interlineat de 1,5 i amb un cos de lletra de 12 Arial. També s'haurà de presentar un resum del projecte en anglés. L'estructura del TFG respondrà als apartats propis d'un pla de negoci i a la formulació d'una proposta empresarial. No s'exigirà l'engegada de la proposta plantejada, ja que es tracta de l'elaboració d'un projecte. La realització del TFG en aquesta línia podrà ser individual o col·lectiva, encara que no s'admetran treballs integrats per grups de més de 3 persones.

c) Elaboració d'un pla complet de comunicació viable i aplicable a una organització (empresa o institució).

El treball consistirà en l'estudi d'una empresa o institució per a elaborar un pla de comunicació integral per a la mateixa (polítiques de comunicació interna i externa, desenvolupament i explicació de totes les fases d'implementació i tècniques que es van a desenvolupar per a la mateixa, cronograma d'execució, objectius a arribar a, etc.) El treball tindrà una extensió entre 30 a 50 pàgines i es redactarà mitjançant un interlineat de 1,5 i amb un cos de lletra de 12 Arial. També s'haurà de presentar un resum de la proposta en anglés. La realització del TFG en aquesta línia podrà ser individual o col·lectiva, encara que no s'admetran treballs integrats per grups de més de 2 persones.