Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0928 - Creativitat II

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


Metodologies d'ensenyament-aprenentatge a desenvolupar:

Per a desenvolupar i arribar a totes les competències plantejades per a aquesta assignatura, les sessions es conceben de la següent manera:

Sessions teòriques

S'utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura. L'exposició es plantejarà de forma interactiva, amb la formulaciónde preguntes o simulació de casos sobre un tema, per a fomentar així la participació activa de l'alumne i facilitar l'assimilació dels conceptes.

Sessions pràctiques

En cadascun dels temes de l'assignatura es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a despertar la curiositat de l'alumne i a guiar-li en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats.Les principals metodologies de treball seran la resolució de casos reals, l'anàlisi i la reflexió crítica de campanyes d'actualitat i grups de discussió sobre temàtiques rellevants per a la matèria. Les activitats proposades per a això podran consistir en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisis de peces publicitàries, plantejament de preguntes reflexives sobre textos o imatges, etc

Sessions de tutoria

Durant aquestes sessions, els estudiants podran preguntar, bé de forma presencial o de forma intervinguda a través de l'aula virtual, totes aquelles qüestions, dubtes i aclariments que necessiten resoldre. Podran sol·licitar assessorament sobre la forma d'abordar els treballs plantejats en classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts vists, exposar els seus problemes a l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran en aquestes sessions el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i formes de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumne i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumne requerisca del professor.

Seminari d'assistència obligatòria.

Aquesta matèria està vinculada als Seminaris de Publicitat Exterior i Seminari de Creativitat en Viu McCann

El Seminari de Publicitat Exterior se celebra en la Universitat Jaume I de Castelló. El alumnes preparen la seua proposta de campanya atenint-se al briefing que cada any proposa la Asociación Española de Empresas de Publicidad Exterior i assisteixen a les xarrades que imparteixen el professionals d'aquesta associació.

Seminari de Creativitat en Viu McCann que cada any se celebra en la UJI. Els alumnes haurien d'assistir a la segona part del seminari i participar activament presentant una campanya que responga al briefing donat per un client real de l'agència de publicitat McCann Erickson.

També serà d'assistència obligatòria el Seminari l'Exercici Professional de la Publicitat, que cada any organitza el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de la CV i que ajuda a l'alumne a definir el seu perfil professional.