Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0928 - Creativitat II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projectes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

El 50% de la nota correspon a l'examen escrit individual (nota mínima exigida per a aprovar 5) i per l'assistència de l'alumne a classes teòriques i pràctiques (el mín. exigit d'assistència és del 80% del total sessions de la matèria i l'assistència a les sessions dels Seminari de Publicitat Exterior i el Seminari de Creativitat en Viu vinculats) i la participació activa de l'alumne en l'aula (valorada amb l'observació de l'evolució de l'alumne en les seues intervencions).

El altre 50% de la nota correspon als projectes executats pels alumnes en grup:

- Seminari de Publicitat Exterior.

- Seminari de Creativitat en Viu

- Briefing Festival El Sol

- Briefing Festival La Lluna ó un altre anunciant real.

- Monitor de tendències II

La nota mínima per superar tots aquests projectes es de 5.

PER A APROVAR L'ASSIGNATURA COMPLETA, EL 100%.

Per a aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'aprovar cadascuna de les parts que constitueixen la nota global de la matèria. No obtenir aqueixa qualificació mínima en alguna de les seccions (o en totes) suposarà que l'alumne haurà de recuperar al juny la part o parts de l'assignatura que no va superar durant el semestre lectiu.

Es considerarà presentat a l'assignatura, aquell alumne que faça l'examen escrit individual (30% de la nota final), encara que no haja presentat els exercicis pràctics o la resolució del cas, per tractar-se de la prova que més pes específic té enfront de la resta.