Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0928 - Creativitat II

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

282 - Habilitat per a la definició i identificació de les capacitats necessàries per al desenvolupament professional dels distints perfils professionals creatius. Evolució, comparativa i relacions entre els distints perfils professionals vinculats a l'activitat publicitària.

208 - Comprensió de la teoria i pràctica avançada dels models creatius actuals amb la finalitat d'aplicar els processos i les tècniques per a la invenció i concepció d'idees publicitàries creatives i eficaces.

157 - Capacitació pràctica d'emergir tendències immediates a través de la creativitat publicitària amb la finalitat d'adquirir una cultura i una experiència publicitària pròpia, basada en la reflexió analítica i ètica.

152 - Capacitat i habilitat per a donar forma creativa al missatge. Les seues principals funcions comprenen la realització de les peces publicitàries bàsiques i la supervisió de la seua producció definitives.

150 - Capacitat teòrica i pràctica de la gestió i producció dels missatges publicitaris adaptats a les característiques específiques dels diferents suports, fent especial insistència en els nous mitjans.

149 - Capacitat per a visualitzar l'impacte de les noves tecnologies en el desenvolupament creatiu actual.

110 - Capacitat per a exercir un judici crític, realista i constructiu sobre el propi producte creatiu i el dels altres, en tenir com a referència les diferents tècniques d'investigació motivacional i d'avaluació dels efectes psicosocials.