Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0926 - Creativitat I

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

250 - Coneixement i aplicació dels recursos metodològics propis del procés de creació publicitària, com un exercici estratègic per a la resolució de problemes de comunicació, al servei dels interessos dels anunciants.

246 - Coneixement dels principis, fonaments i paradigmes científics de la investigació del pensament, del producte, del procés i del context creatiu.

210 - Comprensió dels mètodes i tècniques del pensament creador per a potenciar la capacitat innovadora i aplicar les habilitats requerides en tot procés de creació.

156 - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics, imatges, símbols o textos.

11 - Adquisició d'un coneixement rigorós de la creativitat aplicada a la comunicació persuasiva, com a producte publicitari.