Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura es divideix en TEORIA , PRÀCTICA I SEMINARI:

1. TEORIA. 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants). La transmissió de coneixements es basa en classes que depenen principalment de l'exposició de temes teòrics per part del professorat i la participació a classe dels alumnes ( comentaris sobre l'aplicació teòrica sobre fragments audiovisuals ) . 

2. PRÀCTICA. 24 hores de pràctiques (dos grups reduïts, de 45 estudiants).

A classe: En la segona fase (pràctica i teòrica), a les classes la professora explicarà nocions bàsiques de guió i es comentaran produccions audiovisuals claus per entendre la narrativa audiovisual publicitària: gag visual, tràilers, openings, títols de crèdit, etcètera. S'estimula la vessant pràctica a través de la realització d'un espot o un poema visual (pràctiques simultànies).

Producció d'un espot o peça audiovisual de curta durada: L'alumnat s'organitzarà per grups i realitzarà (des del guió fins a la producció final) un espot o peça audiovisual de curta durada fora de les classes. En el seu lliurarà també adjuntar un dossier. El DOSSIER és el conjunt de documents ordenats i indexats que s'han treballat a classe per al desenvolupament del procés de producció de l'espot (story-line, sipnosis, escaleta, guió, pla de rodatge, guió de muntatge); també poden incloure altres documents que per les característiques pròpies del projecte hagin estat necessaris al llarg del procés (guió tècnic, croquis, storyboard, entrevistes, llistat de materials i equips, etc.).

A més, si així ho decideix el grup de treball, de forma opcional es pot presentar en l'esmentat dossier un diari. El diari recull les activitats desenvolupades pel grup, a manera d'actes quan aquest es reuneix, ja sigui a classe o fora de classe. Es posa la data, els membres del grup presents i el nombre de la pràctica corresponent. Un membre del grup anotarà les aportacions d'idees, materials o qualsevol altre element que ajudi a r esolver la pràctica. Es farà un breu resum per escrit del procés creatiu fins a arribar al document final de cada pràctica que es lliurarà al professorat. La funció del diari de decisions discursives és recollir el millor possible els passos intermedis (esborranys, etc.), les opcions rebutjades i els debats fins a arribar al resultat final. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS. En començar les classes s'han de constituir els grups de treball de tal manera que quedi clara la distribució dels dos grups de pràctiques (A i B) i els corresponents subgrups.

3. SEMINARI.