Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG10 - Creativitat.

CG11 - Habilitats en les relacions interpersonals.

CG16 - Raonament crític.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

284 - Habilitat per a la utilització d'una terminologia adequada com a conseqüència d'una autèntica comprensió dels procediments.

265 - Habilitat en els processos de construcció i anàlisi dels relats audiovisuals tant lineals com no lineals.

223 - Coneixement de la generació, evolució i cronologia bàsica dels discursos audiovisuals des de la perspectiva significant.

211 - Comprensió dels processos de creació en el camp de la publicitat, del disseny gràfic, la infografia i els productes multimèdia.

209 - Comprensió dels mecanismes bàsics dels discursos audiovisuals i els seus procediments de construcció a través de l'assimilació dels recursos expressius i narratius que els fan possibles.

1 - Adaptació i ús de les noves tecnologies audiovisuals emergents.

151 - Capacitat i habilitat en el maneig de les tècniques per a la construcció de guions audiovisuals (literaris, en aquesta fase).