Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Metodologies d'ensenyament-aprenentatge a desenvolupar: 

Per a desenvolupar i arribar a totes les competències plantejades per a aquesta assignatura, les sessions es conceben de la següent manera:

Sessions teòriques

S'utilitzarà, principalment, la classe magistral on s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura. L'exposició es plantejarà de manera interactiva, amb la formulació de preguntes o simulació de casos sobre un tema, per a fomentar així la participació activa de l'alumnat i facilitar l'assimilació dels conceptes.

Sessions pràctiques

En cadascun dels temes de l'assignatura es plantejaran diverses activitats pràctiques dirigides, fonamentalment, a despertar la curiositat de l'alumnat i a guiar-lo en el procés d'enteniment i assimilació dels continguts exposats. Les principals metodologies de treball seran l'estudi de casos i l'aprenentatge orientat a projectes. Les activitats proposades per a això poden consistir en la presentació i resolució de casos, debats, anàlisis de peces publicitàries, plantejament de preguntes reflexives sobre textos o imatges, etc.

Sessions de tutoria

Durant aquestes sessions, l'estudiantat pot preguntar, bé de manera presencial o de manera intervinguda a través de l'aula virtual, totes aqueixes qüestions, dubtes i aclariments que necessite resoldre. Poden sol·licitar assessorament sobre la manera d'abordar els treballs plantejats en classe, demanar informació addicional o bibliografia sobre els continguts vists, exposar els seus problemes a l'hora d'abordar l'estudi de l'assignatura o la realització dels treballs requerits, etc. També es realitzaran,  en aquestes sessions, el seguiment dels grups de treball, orientació de les activitats realitzades i maneres de millorar-les, supervisió de la progressió de l'alumnat i resolució de qualsevol altra qüestió que l'alumnat requerisca del professorat.

Seminaris

Durant el semestre, l'alumnat realitzarà dues activitats-seminari de caràcter obligatori: el seminari de parlar en públic, on després d'unes pautes i tècniques explicades en classe, alguns estudiants o estudiantes han de preparar i exposar un tema a la resta de companys i companyes i l'alumnat que no exposen ha d'analitzar i valorar el que s'ha realitzat correctament i el que és millorable; i un seminari de "contactes professionals" en el qual els i les alumnes acudiran a una conferència impartida per un o una professional en actiu del sector. En ambdós casos, l'alumnat ha de realitzar una memòria de l'activitat realitzada.