Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0904 - Teoria de la Publicitat i de les Relacions Públiques (Comunicació)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

 

 

 

Descripció del sistema d'avaluació: el sistema per a fixar la nota final de l'estudiantat en aquesta assignatura segueix la següent ponderació de les notes obtingudes:

 

PROVES D'AVALUACIÓ

Prova escrita

Ponderació

Resolució de casos

Ponderació

 Tres proves individuals

15%

 

  Presentación de la campanya

  (en grup)

 

20%

 Tres proves en grup

15%

 Prova teòrica

40%

 Seminaris i conferències

10%

 TOTAL

80%

 TOTAL

20%

 

La prova escrita (80% de la nota final) es divideix en diverses parts: tres proves individuals i tres de grup que es realitzaran en el transcurs del semestre; una prova teòrica que es realitzarà en el període d'exàmens al final del primer semestre; i l'assistència i realització de memòria de les activitats programades dins de la Escola de Comunicació: seminari “Parlar en públic” i conferència “Professionals de la comunicació”. Per a la valoració de l'actitud i participació (que pot arribar a suposar fins a un 10% extra sobre la nota final) es tindrà en compte el grau d'implicació dels estudiants i estudiantes en la classe, l'actitud i altres aspectes de participació (aportació d'exemples, treballs voluntaris, etc.). Es recorda que l'assistència a les classes és recomanable. Si existeixen estudiants o estudiantes que no poden assistir a classe per motius laborals o per causes justificades (malaltia, problemes familiars, etc.), s'exigeix que contacten amb el professorat de l'assignatura, des de principi de curs i el professorat els oferirà un sistema alternatiu d'avaluació. La resolució de casos (20% de la nota final) consisteix en la presentació escrita i oral d'una campanya publicitària. En la defensa han de participar tots els membres del grup i han d'ajustar-se al temps establit per a la mateixa. Per a aprovar l'assignatura, l'alumnat ha de superar el valor mitjà de cada una de les parts que constitueixen la nota global de la matèria. No obtenir aqueixa qualificació mínima en alguna de les seccions (o en totes) suposa que l'alumne o alumna ha de recuperar al juliol la part o parts de l'assignatura que no va superar durant el semestre lectiu. La realització de la prova teòrica implicarà la condició de l'alumne o alumna com a "presentat" en la convocatòria ordinària de l'assignatura.