Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0908 - Història del Món Actual (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG08 - Coneixement d'altres cultures i costums.

CG16 - Raonament crític.

CG17 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

58 - Capacitat per a analitzar històricament els fenòmens més importants del món actual.

204 - Competència per a ser capaç de localitzar i utilitzar fonts d'informació històrica referides al món actual.

202 - Competència per a plantejar els processos històrics més importants del període i diferenciar les seues modalitats i característiques.

197 - Competència per a identificar i interpretar informació en clau històrica referits als fenòmens que defineixen el món en el segle XXI.

181 - Competència per a desenvolupar una capacitat analítica globalitzadora de les societats contemporànies.

175 - Competència per a conèixer les línies mestres de l'evolució històrica del món en l'època contemporània.

163 - Competència per a adquirir recursos per a desenvolupar el pensament crític en referència a les interpretacions més importants que s'han donat respecte a la segona mitat del segle XX.