Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG06 - Compromís ètic.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG10 - Creativitat.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG18 - Resolució de problemes.

CG19 - Presa de decisions.

CG20 - Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

54 - Capacitat per a abordar teòricament qüestions jurídiques que afecten la nova societat de la informació.

47 - Capacitat d'investigació en l'àmbit del dret de la informació i de la comunicació.

291 - Habilitats d'aplicació de la regulació existent a la pràctica professional de la comunicació en qualsevol dels seus vessants (informació, publicitat).

234 - Coneixement de les normes jurídiques que regulen l'àmbit dels professionals de la comunicació i capacitat de comprensió i maneig de les normes que ordenen l'exercici de la llibertat d'expressió i informació dels que les exerceixen professionalment així com la interpretació que els tribunals de justícia fan en la seua aplicació a casos concrets.

148 - Capacitat per a valorar els conflictes juridicoinformatius existents en la comunicació social i per a ponderar les solucions aportades per la doctrina, les normes legals i la jurisprudència a aquells conflictes.

12 - Adquisició d'una terminologia professional correcta en pro de l'eficàcia de la comunicació.