Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PE0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

1.- Caracterització dels registres especialitzats: el llenguatge periodístic.

1.1.- Variació lingüística i registre especialitzat

1.2.- El registre periodístic: ‘niu de llenguatges’

1.3.- L'estàndard

1.4.- L'estil literari: la epicidad.

1.5.- El formalisme de l'estil polític-administratiu 1.6.- El registre col·loquial.

2.- El text informatiu: Estratègies lingüístiques.

2.1.- Estructura del text informatiu.

2.2.- El titular i la seua expressió lingüística.

2.3.- Secuencialidad i modalitats textuals.

3.- Mecanismes lingüístics de l'estil nominal.

3.1.- Estil nominal i informació.

3.2.- El SN i els seus components.

3.3.- Proposicions adjectives.

3.4.- Proposicions adjectives.

3.5.- La nominalización: metàfores gramaticals.

4.- L'estil oracional.

4.1.- Categories sintàctiques i categories informatives. Mecanismes focalizadores.

4.2.- L'activa i la passiva..

4.3.- Dixi personal. La impersonalitat.

5.- La cohesió sintàctica en els textos expositiu-narratius.

5.1.- La referencialitat: anàfores, catáfores i metàfores gramaticals.

5.2.- La connexió: connectors textuals .

5.3..- La inserció: la interordinació.

6.- La temporalitat

6.2.- Cohesió temporal: temps i aspecte verbal.

6.3.- Mecanismes temporals.

7.- L'expressió de la modalitat

7.1.- Mode verbal

7.2.- Proposicions adverbiales modals.

7.3.- Adverbis i marcadors del discurs.

7.4.- La quantificació.

8.- Les formes locativas.

8.1.- Dixi espacial.

8.2.- Proposicions adverbiales de lloc

8.3.- Mecanismes locatius de la llengua .

9.- La selecció lèxico-semàntica.

9.1.- La creativitat lèxica en el llenguatge periodístic.

9.2.- Neologismes interns.

9.3.- Neologismes externs: el préstec

9.4.- La creativitat semàntica: metàfora i eufemismes.