Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

 

El Treball de Final de Grau (TFG) és el resultat d'un treball autònom de l'alumnat realitzat sota la tutela d'un professor o professora. El procediment docent per a l'elaboració del TFG és el següent:

1. Els estudiants trien el tipus de treball i el tutor que els correspon, seguint el ordre que marca la nota mitjana d'expedient i a partir de les ofertes que els propis tutors han fet previament. Aquest procés d'elecció es realitza mitjançant l'eina que hi ha en l'iglu, i serà supervisat pel coordinador de TFG.

2. Els tutors o tutores han d'establir el sistema de seguiment i tutorización dels treballs que ha d'incloure, almenys, la celebració de tres tutories personals. L'alumnat que es trobe en estades de mobilitat pot desenvolupar tutories virtuals.

3. Una vegada finalitzat el TFG, el tutor o la tutora ha d'elaborar un informe valoratiu, per escrit, al president del Tribunal Examinador amb una setmana d'antelació, que ha de seguir el model establert per la Comissió Gestora de Grau.

4. Les dates límit de presentació de les còpies, en paper i digitals, dels TFG, es concretaran en el seu moment.

5. Els TFG han de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un Tribunal Examinador designat per la Comissió Gestora de Grau i format per tres membres amb el rang de doctor o doctora. La Comissió Gestora de Grau ha d'establir, amb anterioritat, les característiques i format de l'acte d'avaluació (durada de la presentació, etc.)

La Comissió Gestora de Grau ha d'elaborar una normativa específica i detallada del procediment d'elaboració i avaluació del TFG.