Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Prototips

80%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

A) Cada prova ha de salvar-se amb un mínim del 50% de la qualificació possible.

B) Les proves que necessàriament ha de superar l'estudiantat són:

Els TFG han de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un tribunal avaluador, designat per la Comissió Gestora de Grau i format per tres membres amb el rang de doctor o doctora.

No es considerarà presentat i, per tant, no s'avaluarà cap treball que no es presente  al Tribunal Avaluador.

Per a superar l'assignatura, l'alumnat ha d'obtenir una qualificació mínima de 5 en el Tribunal Avaluador designat a l'efecte.

Els criteris d'avaluació aplicats pel Tribunal Avaluador han de tindre en compte els següents aspectes: qualitat científica i/o tècnica del TFG (50%), qualitat del material escrit i/o audiovisual lliurat (20%) i qualitat de la presentació en l'acte d'exposició pública davant el Tribunal (30%).

L'alumnat ha de demostrar que en la confecció del TFG ha utilitzat materials bibliogràfics o documentals en anglès. Igualment, ha de presentar un informe-resum del TFG redactat en llengua anglesa o, en el cas de la modalitat A, una versió de l'article científic en anglès.

La Comissió Gestora de Grau ha d'elaborar una normativa específica i detallada del procediment d'elaboració i avaluació del TFG.