Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Activitats

Tutories

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 137,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Adaptació a noves situacions.

CG02 - Aprenentatge autònom.

CG03 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG04 - Capacitat de gestió de la informació.

CG05 - Capacitat d'organització i planificació.

CG07 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG13 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG15 - Motivació per la qualitat.

CG16 - Raonament crític.

CG19 - Presa de decisions.

Resultats d'aprenentatge

81 - Capacitat per a desenvolupar un producte final -paradigma: documental, curtmetratge, muntatge hipermèdia- relatiu a l'especificitat de comunicació audiovisual.

269 - Habilitat per a aplicar la creativitat en comunicació audiovisual a un producte concret des del seu projecte inicial fins a l'execució final.

139 - Capacitat per a reelaborar críticament a través de la investigació aplicada els coneixements i habilitats en el terreny de la comunicació audiovisual.