Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0928 - Empresa Audiovisual

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

A continuació s'exposen les línies generals del programa de l'assignatura.

PRIMERA PART: L'empresa audiovisual: aspectes econòmic-financers bàsics i la seua comunicació

Tema 1: Estructura econòmic-financera de les empreses audiovisuals

 1.1.El patrimoni empresarial de les empreses audiovisuals.

 1.2 Els comptes anuals de les empreses audiovisuals.

 1.3. Documents financers complementaris.

Tema 2. La comunicació mercantil i financera en empreses audiovisuals

 2.1.Comunicació mercantil.

 2.2 La comunicació financera

SEGONA PART. Gestió i organització de recursos en les empreses audiovisuals.

Tema 3. Inversió i finançament de l'empresa i del producte audiovisual.

 3.1 La inversió en les empreses audiovisuals.

 3.2 El finançament a curt, mig i llarg termini de les empreses audiovisuals.

 3.3 Alternatives d'inversió / finançament. El mercat de valors.

 3.4 El finançament d'una obra cinematogràfica i audiovisual.

Tema 4. Adreça i organització de l'empresa audiovisual.

 4.1 Especificitats de l'adreça de negocis audiovisuals.

 4.2 L'estructura organitzativa en empreses audiovisuals: Aproximació a les noves estructures organizatives.

Tema 5. Aspectes comercials de les empreses audiovisuals.

 5.1 Venda de l'espai comercial.

 5.2 Canals de distribució i exhibició del cinema i del producte audiovisual.

Tema 6. Altres activitats empresarials de l'audiovisual.

 6.1 Les empreses del sector fotogràfic: classificació.

 6.2 Canvis originats per la digitalització en les empreses del sector fotogràfic.

TEMARI de PRÀCTIQUES:

Bloc I: El pla de viabilitat. -Naturalesa i objectius del pla de viabilitat -Parts d'un pla de viabilitat d'una empresa audiovisual:

Pràctica 1: Presentació de l'empresa: idea del projecte, promotors, descripció breu de l'empresa i el producte.

Pràctica 2: Identitat Visual Corporativa de l'empresa. Auditoria d'imatge bàsica.

Pràctica 3: Anàlisi del mercat actual i potencial.

Pràctica 4: Anàlisi econòmica de l'entorn, sector. DAFO

Pràctica 5: Pla de Màrqueting. Objectius, estratègies i aplicació del mix de màrqueting.

Pràctica 6: Anàlisi econòmica i financer. Anàlisi del Balanç de Situació.

Pràctica 7: Presentació en públic del pla de viabilitat complet.

Bloc II: Seguiment de Mitjans.

Pràctica 1 L'empresa audiovisual, resultats econòmic-financers bàsics, i altres dades comptables. Comunicació financera.

Pràctica 2 Inversió i finançament de l'empresa i del producte audiovisual.

Pràctica 3 Aspectes comercials i de l'organització i gestió de les empreses audiovisuals.