Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0926 - Realització Audiovisual I

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

1. Bases de la realització audiovisual de la informació en TV

-Programació-programa-peça

-Forma-estil-format-gènere

2. Ètica i estètica en la realització audiovisual de la informació per a TV

-Preproducció i documentació temàtiques i audiovisuals

-Estratègies i responsabilitats personals

-Implicacions significants de la realització audiovisual sobre la informació en TV: cànon vs. innovació

3. Relacions i implicacions -significants i operatives- entre producció, redacció i realització audiovisual

-La cadena conceptual, ideològica i operativa en la peça informativa TV

-La cadena conceptual, ideològica i operativa en el programa informatiu TV

4. La realització audiovisual de la informació en TV (I): enregistrament de peces

-Concepció i estratègia: en sala de redacció i sobre el terreny

-Gravació d'imatges i recursos: exteriors i interiors

-Gravació de persones: actes i rodes de premsa, entrevistes, carrer i "speechs"

-Gravació amb més d'una càmera

5. La realització audiovisual de la informació en TV (II): edició de peces

-Imatge vs. text sonor: ingesta i muntatge d'imatge amb (i sense) off, declaracions i "speech"

-Minutat i selecció d'imatges i talls de veu

-Arxiu audiovisual

-Ritme, transicions, tapats i "splits"

6- El pla sonor

-Veu, ambients, efectes, música

-Gravació, tractament i edició d'àudios

-Locució, "voice-over", doblatge

7- El grafisme

-Icònic i visual

-Textual

-Subtitulació

8- Versionat, formatat i adaptació de la informació audiovisual

-Entre formats i programes de TV

-Entre TV i hipermèdia

9- La realització audiovisual de la informació en TV (III):

Realització de l'informatiu

-Integració de peces i plató: sintaxi de programa multifont i multicàmera

-El realitzador o realitzadora i l'equip humà de plató i control (estudi) de realització

-L'equip material de plató i control (estudi) de realització

-Presentadors i presentadores, dinàmiques i seccions: plató, sumaris, transicions i ràfegues

-Informatització de la difusió: els "play-list"

-Connexions en directe

-Control de càmeres, d'il·luminació i de so

-Gestió del grafisme i gravació del programa

-Tècniques especials: cap calent, "chroma-keys" i escenografia virtual

Aquesta expressió lògica temàtica relativa a teoria s'administrarà temporalment, i s'adapten les parts, o reforç de les mateixes, en funció d'una coherència relacional i de l'evolució en necessitats de coneixements, teòrics i aplicats, relatius al desenvolupament de les pràctiques.

PRÀCTIQUES
- Realització de peces audiovisuals per a informatius diaris generalistes TV: cada SUBGRUP* realitzarà tres peces: una de tema propi (per ells/es decidit) a cada subgrup (presa d'imatge i so + edició per part de cada subgrup), una de tema comú (decidit pel professor) a tot el GRUP* (presa d'imatge i so per un subgrup i muntatge per un altre diferent, sent els creuaments determinats de manera aleatòria), un plató (presa d'imatge i so + edició per part de cada subgrup). En els tres casos existirà la possibilitat LIMITADA (màxim entorn del 25% del total) d'ús d'imatges no gravades pel propi subgrup (arxiu, Internet, etc.).

- Realització d'informatiu diari generalista TV: cada GRUP* realitzarà un informatiu TV (enregistrament en continu-directe), distribuint-se l'estudiantat en les diferents funcions implicades (tant en controls com en plató), utilitzant sobre aquest tema les notícies i platós gravades per cada subgrup amb tema propi. Igualment s'inclourà la notícia de tema comú de major qualitat, quant a la ponderació de l'equilibri imatge i so muntatge (després d'anàlisi de totes les realitzades en classe i selecció de la mateixa).

- En cada GRUP* existirà un SUBGRUP* (de 3 o 4 persones) que estarà exonerat de realitzar les peces (tret que desitge fer-les voluntàriament com a treball suplementari a l'exigit), doncs realitzarà la funció del que seria l'equip integrat per editor-asignador-realitzador de l'informatiu (el professor a part del conjunt de les labors docents, tant teòriques com a pràctiques- portarà a terme la labor de direcció general del conjunt).

(*) Veieu l'apartat de Metodologia.