Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

I. INTRODUCCIÓ: DEFINICIONS I CONCEPTES
1. Perspectives i conceptes en l'estudi de l'estructura social
2. Estructura social i desigualtat
3. Processos d'estructuració social
Aquest bloc temàtic pretén posar les bases conceptuals en l'estudi de l'estructura social des d'una perspectiva sociològica.

II. L'ESTRUCTURA SOCIAL EN L'ETAPA DE LA INDUSTRIALITZACIÓ CAPITALISTA
1. Trets ideològics de la modernitat
2. Industrialització
3. Revolucions tecnològiques
4. Canvis demogràfics
5. Nova ordenació del territori. Urbanització
6. Migracions
7. Canvis socials
8.  Capitalisme. Capital i treball. Mercantilització de la vida social
9. La divisió social i sexual del treball
10. Noves formes de desigualtat en la nova societat. Poder i marginació
Aquest bloc temàtic aborda els processos de canvis demogràfics, econòmics, polítics i culturals que marquen la constitució de les modernes societats capitalistes. S'hi recalca sobre tot el sorgiment de noves formes de desigualtat en el trànsit de les societats agràries i estamentals a les industrials i de classe.

III. L'ESTRUCTURA SOCIAL EN EL CAPITALISME AVANÇAT
1. Capitalisme “organitzat”. Estat del benestar
2. Producció en massa, societat de consum i publicitat
3. L'economia terciaritzada
4. Els mitjans de comunicació de masses. Indústries culturals
 5. Extensió de la ciutadania
6. Estat, regulació del conflicte i legitimació social
7. La crisi de creixement. Límits econòmics i ecològics
Aquest bloc tracta els canvis econòmics, socials i polítics que obrin l'etapa del capitalisme “organitzat”. S'hi analitza el paper de l'Estat en la regulació del malestar i en l'acumulació de capital en el marc de les noves formes de produir. Es fa èmfasi en  sobre els canvis en l'estructura de classes.

IV. EVOLUCIÓ DE LES ESTRUCTURES SOCIALS MUNDIALS
1. Del colonialisme a la globalització
2. La divisió internacional del treball en el sistema mundial
3. Factors determinants del desenvolupament i subdesenvolupament
4. Globalització, Estat i acumulació de capital
5. Fragmentació de l'estructura social
6. La crisi dels subjectes tradicionals i nous subjectes de canvi
La construcció de les estructures socials mundials és l'objecte d'estudi d'aquest bloc temàtic. Ací es tracten els canvis en el paper de l'Estat, les relacions de dominació mundial i les conseqüències per a l'estructura social. Alhora, s'analitzen els nous moviments socials i els nous eixos d'estructuració (gènere, ètnia i edat).

V. TENDÈNCIES ACTUALS EN L'ESTRUCTURA SOCIAL
1. Globalització, Estat i legitimitat social
2. Hegemonia neoliberal
3. El “nou” estat del benestar. De la plena ocupació a la empleabilitat
4. Societat de la informació. Noves tecnologies
5. “Economia del coneixement”, capitalisme flexible i dualització sociolaboral
6. Educació, reproducció social i legitimació de les desigualtats
7. Processos migratoris
8. Noves estructures familiars
9. Límits mediambientals del model de desenvolupament dominant
10. Ciutadania i democràcia entre els problemes socials actuals
Aquest últim bloc temàtic rastreja la situació actual de l'estructura social. Es tracta de constatar els canvis més recents en els objectius de l'Estat concordes amb el fenomen de la globalització econòmica i les conseqüències per a l'ocupació, l'educació, el medi ambient, la ciutadania i la democràcia.