Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

I. El criteri bàsic de superació de l'assignatura serà l'obtenció d'almenys un 5 en la prova teòrica final escrita. Serà a partir d'aqueixa nota que s'efectuarà la corresponent ponderació amb la nota de les proves pràctiques.

La prova teòrica final escrita és estrictament necessària per a deixar-ne constància de la presentació de l'alumnat a l'assignatura (valdrà el 50% de la nota final a partir del 5 a l'examen).

II. En cas de superar-se l'examen i no les pràctiques, aquestes seran recuparebles en la segona convocatòria mitjançant una proba que el professor realitzarà durant alguna sessió expressament anunciada per a eixe objectiu.


  Es considerarà presentat només l'alumnat que es presente a l'examen final. 


1. Treballs sessions pràctiques

En aquestes sessions pràctiques l'alumnat pot realitzar exposicions o intervencions sobre els temes tractats o a tractar. Així mateix, pot presentar breus conclusions o reflexions sobre aqueixos temes per escrit.

2. Treball de recerca voluntari

El professorat realitzarà el seguiment de un possible treball de recerca voluntari per a complementar nota preferiblement a través de tutories especialitzades, i excepcionalment mitjançant l'aula virtual. Les conclusions del treball seran presentades al grup-classe i el dossier entregat al professorat durant les dues últimes setmanes.