Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

L'assignatura és de caràcter teoricopràctic i, en conseqüència, s'utilitzen les metodologies d'ensenyament-aprenentatge pertinents per a complir els objectius establits.

El desenvolupament de les capacitats específiques per a l'anàlisi crítica del context en el qual es van implantar i es van desenvolupar les actuals tecnologies audiovisuals i el coneixement adequat dels fonaments científics sobre els quals se sustenten els diferents sistemes i tecnologies audiovisuals s'obtenen a partir d'ensenyaments teòrics en els quals s'utilitza la lliçó magistral com metodologia d'ensenyament-aprenentatge, complementada amb els treballs a realitzar i exposar en classe en grups xicotets de vuit a deu alumnes. La confecció de grups i el calendari d'exposicions s'establiran el primer dia de classe.

Recopilació de notícies tecnològiques de l'àmbit audiovisual professional a partir dels enllaços de canals RSS i a portals del sector tecnològic audiovisual disponibles en l'aula virtual i aqueixos que l'alumnat puga considerar d'interès.
Lectures complementàries als ensenyaments teòrics que es posaran a disposició de l'alumnat en l'aula virtual, almenys amb una setmana d'antelació a la data d'exposició prevista per al grup.

1. Micròfons.

2. Mescla, amplificació i enregistrament de so.

3. Producció d'àudio en estudi.

4. Emmagatzematge i distribució de so.

5. Equipaments de càmera.

6. Sistemes i formats de vídeo.

7. Programari d'edició d'imatge.

8. Sistemes de visionat d'imatges.

De manera simultània, el programa docent preveu la realització de pràctiques de laboratori, tal com es detalla a sota, destinades a fomentar específicament l'habilitat professional bàsica per a la utilització productiva i operació d'equipaments i sistemes tècnics d'ús habitual en els mitjans de comunicació audiovisuals, així com l'habilitat per a determinar l'adequació i oportunitat d'ús d'equipaments i sistemes tecnològics específics per a la producció en funció de cada producte i mitjà de comunicació audiovisual i, especialment, permetre a l'alumnat l'adquisició de pautes professionals adequades per al treball en grup.

És important ressenyar que les pràctiques de laboratori tenen caràcter instrumental i estan orientades a facilitar i fer comprensible l'operació i utilització dels equipaments audiovisuals i s'exigeix als alumnes i a les alumnes que la factura de les produccions sonores i videogràfiques complisca amb els requisits mínims de qualitat tècnica, sense que siga determinant la qualitat i adequació d'altres aspectes de caràcter formal i narratiu o relatius als continguts.

Les pràctiques de laboratori es realitzen en dos grups reduïts de 45 alumnes, els quals treballaran en grups xicotets de cinc a sis persones, i seran les següents:

1. RÀDIO. Realització de programa magazín. Cinc sessions / deu hores.

Descripció:

Operació dels equipaments de sonorització i mescla de so en estudi per a l'elaboració d'un programa radiofònic de gènere magazín de 20 minuts de duració i que continga les seccions de sumari i informació d'actualitat, presentació de novetat musical amb entrevista, revista de cultura i societat, i ressenya biogràfica o anècdota de l'àrea de la ciència, no necessàriament en aquest ordre. Cal introduir o intercalar, entre cada secció, si escau, i en la mesura del possible, senyal horària, sintonies, ràfegues i falques publicitàries.

Desenvolupament de la pràctica:

. Disseny d'escaleta de programa radiofònic.

. Selecció de recursos i de fonts sonores.

. Realització i mescla en directe.

Material a entregar:

DVD amb la identificació del subgrup i nombre de grup, per exemple TECO La2-01, i contenint un arxiu word amb els cognoms i nom de cada un dels integrants i de les integrants i una carpeta amb les imatges amb el nom una carpeta amb el nom RÀDIO que continga l'arxiu d'àudio en format WAV i el document de word amb l'escaleta del programa realitzat. En aquest DVD es recopilarà, igualment, el següent treball de vídeo en la carpeta denominada VÍDEO i s'entregarà tot això l'últim dia de classe. És important que alguns membres del grup tinguen la precaució de conservar còpies de seguretat de tots els treballs realitzats al llarg del semestre.

2. VÍDEO. Realització d'una seqüència de ficció. Set sessions / 14 hores.

Descripció:

Operació dels equipaments ENG de captació i edició d'imatges audiovisuals per a l'elaboració d'un audiovisual de ficció a partir d'un guió proposat pel professorat, gravat en brut en format DVCAM PAL 16:9 i editat amb FinalCut que ha de donar com a resultat un arxiu amb format Quicktime.

Desenvolupament de la pràctica:

. Disseny i elaboració del guió.

. Enregistrament i edició.

Material a entregar:

En el DVD s'ha d'agregar una carpeta amb el nom VÍDEO, la qual ha de contenir l'arxiu de vídeo en format Quicktime.